Digitalt stött företagande

Ökade möjligheter till företagande på Gotland skapas genom att möjligheterna till distansarbete förbättras.

Möjligheterna för näringslivet att utveckla nya tjänster (stödda av digital IT-infrastruktur) ska understödjas.

Ett projekt bedrivs som syftar till att utreda förutsättningarna för att skapa ekonomisk tillväxt för näringslivet inom regionen genom digitala lösningar.

SEPTEMBER 2017

Kort lägesrapport i delprojekten

 • UUCG har startat en ny utbildning med ekonomi och IT.
 • Det gotländska IT-nätverket, med arbetsgivare som har behov av IT-kompetens, genomförde ett evenemang under Almedalsveckan. Nätverket presenterar sig som arbetsgivare för studenter.
 • RAÄ kommer skicka in en ansökan till ERUF om kulturarvsinkubatorn. 
 • Det finns ett e-handelsnätverk som träffas regelbundet. Patrik Rees, som har stor kunskap om e-handel har flyttat till Gotland. Nätverket träffas på WeCreate. Tillväxtverket, Almi, SPG arbetar med detta och samarbetar med Kalmar e-handelsnätverk. Almi Gotland har ett samarbete med Almi Jönköping.
 • Arbetet med verksamt.se löper på.
 • Digitalakademien (Google) genomför en uppföljning under hösten tillsammans med Almi.
 • Fortsatt nätverkande för startup-bolag inom Gotland Tech Meetup.

 

Öka företagens generella IT-kompetens

1.1.1

Kompetensutveckling och utbildning

1 steg taget utv. vidare

Öka tillgången till kvalificerad IT-kompetens

1.1.2

Kompetensutveckling och utbildning

2 viktigt steg tagna utv. vidare

Stärka Gotlands attraktionskraft

1.2.1

Kreativ, innovativ och tillgänglig miljö

 

Skapa mötesplatser och evenemang

1.2.2

Kreativ, innovativ och tillgänglig miljö

Offentlig sektor bidrar till en attraktiv miljö för företagande

1.2.3

Kreativ, innovativ och tillgänglig miljö

 

Öppna innovationsprocesser

1.3.1

Nya idéer, innovationer och marknader

 

E-handelsportaler

1.3.2

Nya idéer, innovationer och marknader

 

Virtuellt byggande

1.3.3

Nya idéer, innovationer och marknader

Överspelat

 

Gula fält hänvisar till delprojektets rubrik i Gotlands Regionala Digitala Agenda.

Gröna fält är avklarade.

 

 

Målbilden

Öka kunskapen och möjligheter till:

 • distansarbete
 • nya typer av företag
 • nya tjänster
 • nå nya marknader

Delprojektledare

 

Johan Gråberg
Enheten för samhälle och kulturmiljö, Länsstyrelsen

Telefon 010 - 22 39 227
johan.graberg@lansstyrelsen.se

 

 

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se