Bredband

Bredbandsstrategins satsning är genomförd 

Gotland är fibrerat inklusive Visby som inte ingick i projektet.

Gotland har en hög anslutningsgrad ca 80-99 % av de fastboende och 55-99 % av fritidsboende är anslutna (lägst i Visby utanför ringmuren). Andelen äldre som anslutit sig är hög. 
Detta lägger sammantaget en god grund för digitalisering av samhällstjänster.

Oktober 2017 

Gotlands fibersatsning till final i European Broadband Awards 2017.
Gotlands bredbandsprojekt är just uttagen till en av tre finalister i årets European Broadband Awards 2017. 

September 2017

Kort lägesrapport i delprojekten

Färdigställt fibernät på hela Gotland

3.1.1

Hela Gotland har möjlighet att ansluta sig till fiber

Pågående verklighet -Kopparnätet är avvecklat och Gotland är en kopparfri ö

3.1.2

Hela Gotland har möjlighet att ansluta sig till fiber

 Skanovas process är nu på G - 1/3 stationer borta dec 2018

Telestationer och framtida användare av trygghetstjänster har avbrottsfri kraft (UPS)

3.2.2

Redundant och robust fibernät

PTS går nu in och stöder arbetet

De lokala näten har kompletterats med hotspots och WLAN

3.3.1

Stabilt mobilnät

 

Fritt WiFi 2017-03-08

3.3.2

Fritt WiFi i offentliga lokaler och på allmän plats.

 

Gotland är pilotområde i Sverige för framtida mobila satsningar

3.3.2

Stabilt mobilnät

 

Samverkansparaply har bildats omfattande samtliga fibernätsaktörer

3.4.1

Samverkansparaply för fiberaktörer

Asylboende 

3.5.1

Kring årsskiftet 2015/2016 tillkom ett mål att samtliga asylboenden skulle anslutas med fiber.

Gotland är pilotområde för digital samverkan mellan olika marknadsaktörer

3.6.1

Samverkan mellan olika aktörer (KO/Nätägare)

Enbart  med marknadsaktörerna

Peter Larssons - Område: Digitaliseringsstrategi

3.6.2

Forskning & Innovation

Larsson pengar NEJ Övrigt klart

Understödja möjligheten för att Gotland blir pilot-område för digital utveckling

3.6.3

Digitala tjänster 

Intresset för Gotland är stort just nu.

Bench-marking för att stödja och driva arbetet med Gotlands RDA

3.6.5

Etablera samverkan med andra Regioner

 

Gula fält hänvisar till delprojektets rubrik i Gotlands Regionala Digitala Agenda. Numreringar med vit bakgrund är delprojekt som tillkommit.

Gröna fält är avklarade.

 

 

Målbilden

  • Slutfört fiberutbyggnaden
  • Förstärkta  mobila nät
  • Etablerat WiFi/hotspotzoner
  • Robusthet och redundans

Delprojektledare

Anne Mousa Ståhl 
Koordinator bredband och Regional Digital Agenda

Region Gotland

Telefon 0722 - 273333
anne.stahl-mousa@gotland.se

Gunilla Lexell
Landsbygdsprogrammet, Länsstyrelsen
 
Telefon 010 - 223 92 61
gunilla.lexell@lansstyrelsen.se

 

 

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se