Digitalt stödd utbildning

En satsning genomförs som bland annat omfattar metodutveckling och kompetensutveckling för pedagogerna samt en markant ökning av antalet datorer/surfplattor som tillhandahålls till elever och pedagoger.

Distansutbildning bedrivs redan idag inom olika utbildningsorganisationer alltifrån Campus Gotland, Lärcentrum till grundskolan. Möjligheterna att ytterligare utveckla detta är stora.

 

Utbildning som bedrivs på Gotland förbättrar sin måluppfyllelse genom en stor satsning på IT i utbildningen.

September 2017

Kort lägesrapport i delprojekten

Digitalt stödd utbildning har redan med stor framgång genomfört stora delar av sina planerade områden.

IT-infrastrukturen motsvarar skolans krav

7.1.1

Infrastruktur och hårdvara

Alla elever har tillgång till digitala, mobila enheter i den utsträckning som undervisningen kräver. 

7.1.2

Infrastruktur och hårdvara

Tekniskt utrustade klassrum

7.2.1

Det digitalt utrustade klassrummet

 

Stabilt, öppet och tillåtande nät

7.2.2

Det digitalt utrustade klassrummet

Utveckla den digitalt stödda pedagogiken

7.3.1

Den digitalt stödda undervisningen

 

Utveckla det kollegiala lärandet

7.3.2

Den digitalt stödda undervisningen

Utveckla möjligheterna att dela och skapa kursmaterial mellan kollegor

7.3.3

Den digitalt stödda undervisningen

 

Ta fram stöd för att utnyttja molntjänster

7.3.4

Den digitalt stödda undervisningen

Överspelat - inga tekniska hinder kvar

Påbörja försök och teast av "Learning Analytics"

7.3.5

Den digitalt stödda undervisningen

 

Analysera och ta fram en lokal tillämpning av Skolverkets fördjupade anvisningar om digitalt lärande kopplat till läroplanerna

7.3.6

Den digitalt stödda undervisningen

 

Starta samarbeten med Campus Gotland och andra aktörer i programmering

7.3.7

Den digitalt stödda undervisningen

 

Anslut till Skolfederationen

7.3.8

Den digitalt stödda undervisningen

Gemensam inloggning till WiFi vid skolor, universitet och många andra platser genom Eduroam

7.3.9

Den digitalt stödda undervisningen

 

Ett regionalt digitalt pedagogiskt nätverk är etablerat

7.4.1

Nätverkande

   utvecklas vidare

IT-kunskap är en viktig del av den undervisning som erbjuds inom SFI-systemet.

7.5.1

IT-kunskap som en del i SFI-utbildningen

 

Samarbetet med andra myndigheter har utvecklats i samband med olika typer av samhällsplanering

7.6.1

Utbildningsaktiviteter i samverkan med andra myndigheter

 

IT-säkerhet

7.7.1

 

 

 

Gula fält hänvisar till delprojektets rubrik i Gotlands Regionala Digitala Agenda. Numreringar med vit bakgrund är delprojekt som tillkommit.

Gröna fält är avklarade.

 

 

Utvecklingsområden

  • Digitala hjälpmedel och e-läroböcker
  • Metod- och kompetensutveckling för pedagoger
  • Distansutbildning
  • Utbildning som syftar till att stärka genomförandet av RDA
  • Genom digital undervisning stödja skolor i glesbygden
  • Omfattar alla nivåer, från förskola till eftergymnasial utbildning

Delprojektledare

Rolf Andersson
IT-strateg, försörjningsansvarig, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Region Gotland

Telefon 073 - 76 58 890
rolf.andersson@gotland.se

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se