Målbilden

  • Slutfört fiberutbyggnaden
  • Förstärkta  mobila nät
  • Etablerat WiFi/hotspotzoner
  • Robusthet och redundans

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se