Inventering pågår

I takt med att socken fiber näten byggts ut pågår en inventering om var de lokala näten kan utvecklas genom att etablera hotspot/WLAN. Tillsammans med mobiloperatörerna pågår en kartläggning av var näten på Gotland behöver förstärkas.

Arbete pågår med att etablera möjligheter till finansiering av uppbyggnaden av ett redundant och robust nät

 

Målbilden

  • Slutfört fiberutbyggnaden
  • Förstärkta  mobila nät
  • Etablerat WiFi/hotspotzoner
  • Robusthet och redundans

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se