Dialog kring Bredband

Gotlands socknar bjöds in att delta i Fibernät Gotlands Höstmöte på Lövsta Landsbygdsgymnasium den 29 oktober, 2014.

I samband med Höstmässa presenterade grupperna för Bredband, Digitalt stödd kultur-, fritid- och idrott och Ökad IT-användning sitt arbete och gav socknarnas representanter möjlighet att kommentera resultatet som framkommit.

Två områden sågs som särskilt betydelsefulla:

Robusthet och Redundans där fokus skulle ligga på

  • batteriback-up tider i stationer/ODF er och i hemmen, för att trygga famtida samhällstjänster
  • sammanfogande av socknarnas fibernät för att öka robustheten (stabiliteten) även ute på glesbygden och där denna slinga användas som samhällsnät och redundant slinga för nätägare

 

Målbilden

  • Slutfört fiberutbyggnaden
  • Förstärkta  mobila nät
  • Etablerat WiFi/hotspotzoner
  • Robusthet och redundans

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se