Fyra insatsområden

Insatsområden för Digitalt stödd samhällsplanering

  1. Delaktighet – öka medborgardialogen
  2. Tillgänglighet – tillgängliggöra myndigheternas material
  3. Förenklad information – förenkla, förklara, andra språk
  4. Funktionalitet – visualisera, e-legitimation, förenklad handläggning

Utvecklingsområden

  • Öka möjligheterna till delaktighet i samhällsplaneringen
  • Utveckling av kartstödd information, GIS

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se