Nu börjar det hända saker

Nu kan du vara med och hjälpa till att förbättra cykelvägarna på Gotland. Logga in på www.Gotland.se/81820 och klicka på länken längst ner på sidan så är du med i vår cykelfrämjande satsning.

Naturvärdeskartan hjälper dig att på ett enkelt sätt se vilka naturvärden som kräver särskild hänsyn. www.Gotland.se/83120.

Kulturvärdeskartan är en kunskapsbank för den som vill hitta intressanta miljöer, fornminnen, naturintressen, riksintressen, kulturlandskapet och mycket mer www.Gotland.se/KMPGotland

Historiska kartor är en spännande samling av 5 kartor över Visby som kan lagras över varandra. Kartorna är från 1697, 1748, 1860, 1906 och 1912.  www.Gotland.se/88175.

 

 

Utvecklingsområden

  • Öka möjligheterna till delaktighet i samhällsplaneringen
  • Utveckling av kartstödd information, GIS

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se