Missa inte våra e-tjänster

Har du kommunalt vatten och en ny digital vattenmätare kan du läsa av din förbrukning och få ut statistik genom att logga in på http://www.gotland.se/70704 .

Länsstyrelsen på Gotland erbjuder en rad e-tjänster inklusive digitala blanketter för att förbättra servicen mot allmänhet och företag. På den här sidan hittar du länkarna: http://www.lansstyrelsen.se/gotland/Sv/blanketter/Pages/default.aspx?catSub=&doctype=&freetext=&letter=&numItems=&period=&year=&formService=1

 

Region Gotland arbetar löpande på att utveckla e-tjänster för att på så sätt förbättra servicen till allmänhet och företag. På den här sidan hittar du länkar till de flesta av de tjänster vi har idag www.Gotland.se/70704.

 

Utvecklingsområden

  • Vilka typer av av e-tjänster skulle du gärna se att andra utvecklade?
  • Vilka typer av e-tjänster skulle du själv vilja utveckla?
  • Vad krävs för att utveckla e-tjänster?
  • Vilka e-tjänster finns idag?

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se