Nu händer det saker i projektet

Inom skolans område har utvecklingen gått snabbt sedan Gotland antog sin regional digitala agenda.

Länk till vår fantastiska sida för kollegialt lärande "Pedagog Gotland". Här finns mycket spännande som du kan ta del av. Pedagog Gotland

 

Utvecklingsområden

  • Digitala hjälpmedel och e-läroböcker
  • Metod- och kompetensutveckling för pedagoger
  • Distansutbildning
  • Utbildning som syftar till att stärka genomförandet av RDA
  • Genom digital undervisning stödja skolor i glesbygden
  • Omfattar alla nivåer, från förskola till eftergymnasial utbildning

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se