Delprojektet e-hälsa

Samverkan mellan sjukvård och omsorg förbättras genom att nyttja digitala lösningar.

Sjukvård och omsorg ges på distans.

E-hälsoarbetet fortsätter att drivas inom ramen för den nationella e-hälsostrategin.

Utvecklingsområden

  • Inventera dagens tjänster
  • Implementera tjänster framtagna på nationell nivå
  • Utveckla lokala samhällstjänster

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se