Nyhetsarkiv

Visar dokument 1 till 5 ( av 5 )

2021-10-27 Slutrapport RDA

Sammanfattning av Gotlands RDA 2015 - 2021 Syftet med Gotlands Regionala Digitala Agenda (RDA) var att skapa en strategi och handlingsplan för att på ett effektivt sätt ta tillvara digitaliseringen... Visa mer...
Publ: 2021-10-28, uppd: 2021-10-28

Gotland står sig väl i PTS utvärdering av de regionala agendorna som nu presenterats

Danska företaget Ramböll har för Post- och Telestyrelsens (PTS) räkning genomfört en uppföljning kring framtagandet och innehållet i de digitala agendor som tagits fram i Sverige. Rapporten omfatta... Visa mer...
Publ: 2016-01-28, uppd: 2017-10-02

Gotland är bäst i Sverige på bredbandstillgång för landsbygden

I Gotlands län har nära 44 procent av befolkningen på landsbygden tillgång till (= möjlighet att beställa) fiber 2014, vilket innebär att vi ligger på första plats av Sveriges 21 län. Det visar Pos... Visa mer...
Publ: 2015-03-30, uppd: 2015-03-30

RDA dokumentet 2014 12 19 v 0.9

[PDF, 218.7 kB] Publ: 2015-01-24, uppd: 2015-01-24

Nyhet om Bredband

Publ: 2014-05-21, uppd: 2014-12-16
«1»

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se