Nyhetsarkiv

Visar dokument 1 till 1 ( av 1 )

Gotland står sig väl i PTS utvärdering av de regionala agendorna som nu presenterats

Danska företaget Ramböll har för Post- och Telestyrelsens (PTS) räkning genomfört en uppföljning kring framtagandet och innehållet i de digitala agendor som tagits fram i Sverige. Rapporten omfatta... Visa mer...
Publ: 2016-01-28, uppd: 2017-10-02
«1»

Gå direkt till:

 

Visborgsallén 19
621 81 Visby

E-post: regionaldigitalagenda@gotland.se